Author Archives: Petr Buchmaier

Proxmox – vytvoření virtuálního počítače a instalace OS s ovladači

 

Vytvoříme první virtuální počítač v prostředí Proxmox Virtual Environment. Na horní liště pomocí tlačítka “Create VM“.

Zadáme jméno, vybereme node na kterém VM poběží, vybereme resource pool. Můžeme vytvořit tag.

V dalším kroku vyberete instalační ISO image a typ operačního systému. Můžete také přidat další jednotku s ovladači VirtIO.

Odkaz na ovladače a stažení: Windows VirtIO Drivers – Proxmox VE

V dalším kroku zadáváme konfiguraci virtuálního počítače, BIOS/UEFI, SCSI řadič, TPM, umístění VM na lokálním, nebo sdíleném Ceph poolu a další volby.

Nastavení disku, nebo více disků.

Podrobné nastavení konfigurace CPU.

Nastavení paměti.

Nastavení sítě a síťové karty, včetně limitace a MTU.

Shrnutí požadavků před vytvořením.

Po vytvoření si můžeme prohlédnout, případně editovat hardware VM a spustit VM s instalací OS.

Pokud jste si vybrali řadič, který OS nezná, musíte zadat cestu na CD s ovladači.

Potvrzení ovladače pro řadič v instalaci Windows 2022

Po instalaci můžete instalovat všechny další ovladače.

Potvrdíte licenční ujednání.

Přehled instalovaných ovladačů.

Zahájení instalace Virtio ovladačů.

Virtuální hardware po instalaci ovladačů.

V dalším dílu se můžeme podívat na základní operace prováděné s VM.

 

Proxmox – konfigurace Ceph clusteru

 

Konfigurace Ceph a spuštění instalace.

Nastavení instalace Ceph.

Zahájení instalace.

Po dokončení instalace přejdeme ke konfiguraci komunikace přes síť. Později můžeme nastavení rozšířit.

 

Pro dokončení je potřeba nainstalovat Ceph na ostatní node, nastavit disky, vytvořit Ceph pool.

Nastaveni disku pro OSD

Přidejte další disky na ostatních nodech

Vytvořme pool pro data.

Ceph cluster je vytvořen, pool pro VM také, můžeme začít tvořit virtuální počítače.

 

Proxmox – konfigurace clusteru

Máme nainstalován jeden server. Přidáme k němu další tři a spojíme je do clusteru.

Vytvoření clusteru, jméno je omezeno na 15 znaků.

Operace dokončena v pořádku.

Pro přidání dalšího nodu, je třeba zobrazit „Join information“ klíč, který zadáme na dalších nodech.

Na nodu prox-02 přidáme server do clusteru pomocí „Join cluster“

Zadejte klíč pro připojení do clusteru získaný na prvním hostu (prox-01).

Zadejte heslo pro spojení s prvním nodem.

Po úspěšném spojení vidíme 2 nody v clusteru a můžeme přidávat další.

Po přidání všech nodů vidíme připravený cluster pro další konfiguraci.

 

Instalujeme Proxmox Virtual Environment

Na stránce Proxmox Virtual Environment – Open-Source Server Virtualization Platform si můžete stáhnout instalační DVD, nebo se podívat jak začít, kde případně najdete odkaz na dokumentaci.

Podívejme se na první krok – instalaci Proxmox Virtual Environment.

Aktuální verze 8.1.2 z February 07, 2024. Soubor proxmox-ve_8.1-2.iso

Úvodní obrazovka instalace.

Licenční ujednání s Perpetual licencí

Výběr instalačního disku. Na fyzických serverech zde můžete použít RAID, nebo ZFS nebo BTRFS s nastavením RAIDu.

Volitelné jsou i velikosti jednotlivých oblastí jako je swapsize, maxroot atd. Proxmox VE Administration Guide

Vyberte si zemi, časovou zónu a typ klávesnice.

V dalším kroku zadejte heslo pro účet root a email pro posílání alertů.

Nastavení sítě vyžaduje vybrat síťovou kartu, zadat název serveru – hostname (FQDN), IP adresu, gateway a DNS server.

V posledním kroku potvrdíte zadané údaje a zahájíte instalaci.

Zahájená instalace vás informuje o průběhu a vykonávaných krocích, instalaci můžete zastavit pomocí tlačítka “Abort”.

Bootovací obrazovka nabízí možnost rozšířených parametrů, nebo testů paměti.

Po startu se zobrazí dialog pro přihlášení do příkazové řádky a odkaz na adresu pro správu přes HTTPS://IP_adresa:8006/

Přihlášení do webového rozhraní Proxmox VE.

Jste varováni, že nemáte platné předplatné pro server.

Po potvrzení se dostáváte do webového prostředí pro správu Proxmox Virtual Environment.

V dalším díle se podíváme jak spojit servery do clusteru.

 

Kdy končí vSphere 7.0 a vSphere 8.0 ?

Podíval jsem se na web https://lifecycle.vmware.com/ a zjistil kdy byla vydána jaké verze a kdy končí podpora.

Můžete dle toho plánovat nákupy nového certifikovaného hardware, přechod na novou verzi nebo spojení produktů.

Na stránkách můžete provést export do CSV a sami si udělat přehled vašich produktů, které používáte.

Product Release Support Status General Availability End of General Support End of Technical Guidance
ESXi 6.5 Supported 11/15/2016 10/15/2022 11/15/2023
ESXi 6.7 Supported 4/17/2018 10/15/2022 11/15/2023
ESXi 7.0 Supported 4/2/2020 4/2/2025 4/2/2027
ESXi 8.0 Supported 10/11/2022 10/11/2027 10/11/2029
Product Release Support Status General Availability End of General Support End of Technical Guidance
vCenter Server 6.5 Supported 11/15/2016 10/15/2022 11/15/2023
vCenter Server 6.7 Supported 4/17/2018 10/15/2022 11/15/2023
vCenter Server 7.0 Supported 4/2/2020 4/2/2025 4/2/2027
vCenter Server 8.0 Supported 10/11/2022 10/11/2027 10/11/2029

Příklad pro Horizon

Product Release Support Status General Availability End of General Support End of Technical Guidance
Horizon 2206 Supported 7/19/2022 7/19/2025 7/19/2026
Horizon 2209 Supported 10/20/2022 10/20/2025 10/20/2026
Horizon 2212 Supported 1/12/2023 1/12/2026 1/12/2027
Horizon 2303 Supported 3/30/2023 3/30/2026 3/30/2027
Horizon 7.10 ESB Supported 9/17/2019 3/17/2022 3/17/2024
Horizon 7.13 Supported 10/15/2020 4/30/2023 4/30/2025
Horizon 8 2006 Supported 8/11/2020 8/11/2025 8/11/2027
Horizon 8 2012 Supported 1/7/2021 1/7/2024 1/7/2025
Horizon 8 2103 Supported 3/23/2021 3/23/2024 3/23/2025
Horizon 8 2106 Supported 7/15/2021 7/15/2024 7/15/2025
Horizon 8 2111 Supported 11/30/2021 11/30/2024 11/30/2025
Horizon 8 2203 Supported 4/5/2022 4/5/2025 4/5/2026
Horizon DaaS 9.2.0 Supported 4/27/2023 4/27/2025 4/27/2026
Horizon DaaS On Prem Platform 9.1 Supported 1/7/2021 1/7/2024 1/7/2025

 

Nastavení vCenter Server 8.0 – základní konfigurace

Po konfiguraci a nastavení VCSA, případně update na aktuální verzi můžeme pokračovat s nastavením vlastního vCenter Server 8.0, nyni ve verzi update1.

Přihlášení do vCenter Server

Začneme přihlášením na adrese https://jmeno_vcenter_server/ui

Po přihlášení se dostaneme na základní obrazovku, kde vidíme informace o verzi, kdy byl proveden update, případně zda proběhla poslední záloha.

Continue reading

Update vCenter Server 8.0

Kontrola verze a zálohy

Před zahájením update vCenter Server 8.0 doporučuji zkontrolovat verzi a zálohu vCenter Server

Průvodce pro update požaduje potvrzení zálohy.

Oficiální zdroj pro případné zájemce
Patching (update) VMware vCenter Server Appliance VCSA and Platform Service Controller PSC through Appliance Management Interface VAMI (84322)

Continue reading

Nastavení zálohování vCenter Server 8.0

Nastavení zálohování vCenter server

Zálohování vCenter server můžeme provádět pomocí několika protokolů – FTPS, HTTPS, SFTP, FTP, NFS, SMB a HTTP.

Na položce “Backup” zvolíme nastavení plánování zálohy pomocí tlačítka “CONFIGURE

Nastavení plánu záloh

Při vytváření plánu záloh zadáváme jako první lokaci kde budeme zálohu umisťovat.

Formát nastaveni: protocol://server-address<:port-number>/folder/subfolder

Continue reading

VMware vSphere 7 – 2 díl – nastavení velikost partitions

Velikost partitions lze nastavit přímo při instalaci. je to dáno velikostí disku na který provádíte instalaci a můžete ovlivnit velikost VMFSL.

Při instalaci stiskněte SHIFT+O a zadejte velikost požadované partitions pro OS.

Velikost partitions pro OS se vám potom nezvyšuje do 119 GB, ale může zůstat menší.

například: vytvoření maximální velikosti 24 GB
“autoPartitionOSDataSize=24576”

Odkazy na podrobnosti:

https://www.virtuallyghetto.com/2020/05/changing-the-default-size-of-the-esx-osdata-volume-in-esxi-7-0.html

https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/05/vsphere-7-esxi-system-storage-changes.html?src=so_5a314d05e49f5&cid=70134000001SkJn