Instalace VMware vSphere ESXi 8.0

 

Start z instalačního CD

Pomocí klávesy [Tab] můžete vybrat parametry startu, případně zadat script pro automatickou instalaci.

Možnosti startu pomocí SHIFT+O

Třeba rozšířený parameter pro povolení starších CPU allowLegacyCPU=true

Quick Tip – Automating ESXi 8.0 install using allowLegacyCPU=true (williamlam.com)

 

Informace o Compatibility Guide a zahájení instalacepomocí klávesy Enter.

http://www.vmware.com/resources/compatibility

Potvrzení “End User License Agreement” EULA pomocí klávesy F11.

Výběr disku pro instalaci:

Zvolte lokální disk (ne USB, nebo SD card)

“ * ” označuje disk kde se nachází VMFS partition (může obsahovat data, nebo VM)

“ # “ označuje disk používaní VMware vSAN

Výběr klávesnice, vhodná je “US Default” pro zadávání speciálních znaků v příkazové řadce.

Zadání hesla pro účet root.

Heslo má být patřičně složité, složeníé z velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků.

Pozor, v poznámce k heslu jsou dvě skryté následující podmínky

  • Velké písmeno, kterým začíná heslo, se nezapočítává do počtu použitých tříd znaků.
  • Číslo, kterým končí heslo, se nezapočítává do počtu použitých tříd znaků.

ESXi Passwords and Account Lockout (vmware.com)
ESXi Passwords

ESXi enforces password requirements for access from the Direct Console User Interface, the ESXi Shell, SSH, or the VMware Host Client.

  • By default, you must include a mix of at least three from the following four character classes: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and special characters such as underscore or dash when you create a password.
  • By default, password length is at least 7 characters and less than 40.
  • Passwords must not contain a dictionary word or part of a dictionary word.
  • Passwords must not contain the user name or parts of the user name.

Note: An uppercase character that begins a password does not count toward the number of character classes used. A number that ends a password does not count toward the number of character classes used. A dictionary word used inside a password reduces the overall password strength.

Varování v případě nepodporovaných CPU

Potvrzení zahájení instalace pomocí klávesy F11.

Rozdělení disku a průběh instalace.

Dokončení instalace a reboot

DCUI po restartu

Další kapitola je konfigurace ESXI po instalaci.