Nastavení zálohování vCenter Server 8.0

Nastavení zálohování vCenter server

Zálohování vCenter server můžeme provádět pomocí několika protokolů – FTPS, HTTPS, SFTP, FTP, NFS, SMB a HTTP.

Na položce “Backup” zvolíme nastavení plánování zálohy pomocí tlačítka “CONFIGURE

Nastavení plánu záloh

Při vytváření plánu záloh zadáváme jako první lokaci kde budeme zálohu umisťovat.

Formát nastaveni: protocol://server-address<:port-number>/folder/subfolder

Příklady použití:

SMB protokol: smb://p10-win22.virtuals.cz/BACKUP-SMB

NFS protocol: nfs:// p10-win22.virtuals.cz/BACKUP-NFS

Zadáme uživatele a jeho heslo a také čas kdy bude záloha prováděna. Zálohu je možné šifrovat pomocí hesla, které musíte také použít při obnově zálohy.

Na výběr máme možnost ponechat všechny zálohy, nebo ponechat jen stanovený počet záloh.

Do zálohy jsou vždy zahrnuta data vCenter Inventory a konfigurace, volitelně můžeme vybrat že nebudou do zálohy zahrnuty Statistiky, Eventy a Tasks.

Potvrzení nastavení plánované zálohy provedeme tlačítkem „CREATE

Manuální záloha

Otestování provedeme tlačítkem “BACKUP NOW”.

V manuálním záloze můžeme použít stejnou lokaci a účet jako v plánování zálohy.

Po dokončení zálohy můžeme zkontrolovat stav zálohy a vidíme zálohu do adresáře.

(M – manuální záloha, S – plánovaná záloha a číslo verze nutné pro obnovu – 8.0.0.10000 a datum a čas zálohy)

například: M_8.0.0.10000_20230628-163251

Obsah adresáře se zálohou

Provádějte pravidelnou kontrolu záloh, nebo si nastavte upozornění pomocí alarmu ve vCenter Server.

Configure and Schedule Backups (vmware.com)