Instalujeme Proxmox Virtual Environment

Na stránce Proxmox Virtual Environment – Open-Source Server Virtualization Platform si můžete stáhnout instalační DVD, nebo se podívat jak začít, kde případně najdete odkaz na dokumentaci.

Podívejme se na první krok – instalaci Proxmox Virtual Environment.

Aktuální verze 8.1.2 z February 07, 2024. Soubor proxmox-ve_8.1-2.iso

Úvodní obrazovka instalace.

Licenční ujednání s Perpetual licencí

Výběr instalačního disku. Na fyzických serverech zde můžete použít RAID, nebo ZFS nebo BTRFS s nastavením RAIDu.

Volitelné jsou i velikosti jednotlivých oblastí jako je swapsize, maxroot atd. Proxmox VE Administration Guide

Vyberte si zemi, časovou zónu a typ klávesnice.

V dalším kroku zadejte heslo pro účet root a email pro posílání alertů.

Nastavení sítě vyžaduje vybrat síťovou kartu, zadat název serveru – hostname (FQDN), IP adresu, gateway a DNS server.

V posledním kroku potvrdíte zadané údaje a zahájíte instalaci.

Zahájená instalace vás informuje o průběhu a vykonávaných krocích, instalaci můžete zastavit pomocí tlačítka “Abort”.

Bootovací obrazovka nabízí možnost rozšířených parametrů, nebo testů paměti.

Po startu se zobrazí dialog pro přihlášení do příkazové řádky a odkaz na adresu pro správu přes HTTPS://IP_adresa:8006/

Přihlášení do webového rozhraní Proxmox VE.

Jste varováni, že nemáte platné předplatné pro server.

Po potvrzení se dostáváte do webového prostředí pro správu Proxmox Virtual Environment.

V dalším díle se podíváme jak spojit servery do clusteru.