Proxmox – konfigurace clusteru

Máme nainstalován jeden server. Přidáme k němu další tři a spojíme je do clusteru.

Vytvoření clusteru, jméno je omezeno na 15 znaků.

Operace dokončena v pořádku.

Pro přidání dalšího nodu, je třeba zobrazit „Join information“ klíč, který zadáme na dalších nodech.

Na nodu prox-02 přidáme server do clusteru pomocí „Join cluster“

Zadejte klíč pro připojení do clusteru získaný na prvním hostu (prox-01).

Zadejte heslo pro spojení s prvním nodem.

Po úspěšném spojení vidíme 2 nody v clusteru a můžeme přidávat další.

Po přidání všech nodů vidíme připravený cluster pro další konfiguraci.