Tag Archives: Proxmox

Proxmox – vytvoření virtuálního počítače a instalace OS s ovladači

 

Vytvoříme první virtuální počítač v prostředí Proxmox Virtual Environment. Na horní liště pomocí tlačítka “Create VM“.

Zadáme jméno, vybereme node na kterém VM poběží, vybereme resource pool. Můžeme vytvořit tag.

V dalším kroku vyberete instalační ISO image a typ operačního systému. Můžete také přidat další jednotku s ovladači VirtIO.

Odkaz na ovladače a stažení: Windows VirtIO Drivers – Proxmox VE

V dalším kroku zadáváme konfiguraci virtuálního počítače, BIOS/UEFI, SCSI řadič, TPM, umístění VM na lokálním, nebo sdíleném Ceph poolu a další volby.

Nastavení disku, nebo více disků.

Podrobné nastavení konfigurace CPU.

Nastavení paměti.

Nastavení sítě a síťové karty, včetně limitace a MTU.

Shrnutí požadavků před vytvořením.

Po vytvoření si můžeme prohlédnout, případně editovat hardware VM a spustit VM s instalací OS.

Pokud jste si vybrali řadič, který OS nezná, musíte zadat cestu na CD s ovladači.

Potvrzení ovladače pro řadič v instalaci Windows 2022

Po instalaci můžete instalovat všechny další ovladače.

Potvrdíte licenční ujednání.

Přehled instalovaných ovladačů.

Zahájení instalace Virtio ovladačů.

Virtuální hardware po instalaci ovladačů.

V dalším dílu se můžeme podívat na základní operace prováděné s VM.

 

Proxmox – konfigurace Ceph clusteru

 

Konfigurace Ceph a spuštění instalace.

Nastavení instalace Ceph.

Zahájení instalace.

Po dokončení instalace přejdeme ke konfiguraci komunikace přes síť. Později můžeme nastavení rozšířit.

 

Pro dokončení je potřeba nainstalovat Ceph na ostatní node, nastavit disky, vytvořit Ceph pool.

Nastaveni disku pro OSD

Přidejte další disky na ostatních nodech

Vytvořme pool pro data.

Ceph cluster je vytvořen, pool pro VM také, můžeme začít tvořit virtuální počítače.

 

Proxmox – konfigurace clusteru

Máme nainstalován jeden server. Přidáme k němu další tři a spojíme je do clusteru.

Vytvoření clusteru, jméno je omezeno na 15 znaků.

Operace dokončena v pořádku.

Pro přidání dalšího nodu, je třeba zobrazit „Join information“ klíč, který zadáme na dalších nodech.

Na nodu prox-02 přidáme server do clusteru pomocí „Join cluster“

Zadejte klíč pro připojení do clusteru získaný na prvním hostu (prox-01).

Zadejte heslo pro spojení s prvním nodem.

Po úspěšném spojení vidíme 2 nody v clusteru a můžeme přidávat další.

Po přidání všech nodů vidíme připravený cluster pro další konfiguraci.

 

Instalujeme Proxmox Virtual Environment

Na stránce Proxmox Virtual Environment – Open-Source Server Virtualization Platform si můžete stáhnout instalační DVD, nebo se podívat jak začít, kde případně najdete odkaz na dokumentaci.

Podívejme se na první krok – instalaci Proxmox Virtual Environment.

Aktuální verze 8.1.2 z February 07, 2024. Soubor proxmox-ve_8.1-2.iso

Úvodní obrazovka instalace.

Licenční ujednání s Perpetual licencí

Výběr instalačního disku. Na fyzických serverech zde můžete použít RAID, nebo ZFS nebo BTRFS s nastavením RAIDu.

Volitelné jsou i velikosti jednotlivých oblastí jako je swapsize, maxroot atd. Proxmox VE Administration Guide

Vyberte si zemi, časovou zónu a typ klávesnice.

V dalším kroku zadejte heslo pro účet root a email pro posílání alertů.

Nastavení sítě vyžaduje vybrat síťovou kartu, zadat název serveru – hostname (FQDN), IP adresu, gateway a DNS server.

V posledním kroku potvrdíte zadané údaje a zahájíte instalaci.

Zahájená instalace vás informuje o průběhu a vykonávaných krocích, instalaci můžete zastavit pomocí tlačítka “Abort”.

Bootovací obrazovka nabízí možnost rozšířených parametrů, nebo testů paměti.

Po startu se zobrazí dialog pro přihlášení do příkazové řádky a odkaz na adresu pro správu přes HTTPS://IP_adresa:8006/

Přihlášení do webového rozhraní Proxmox VE.

Jste varováni, že nemáte platné předplatné pro server.

Po potvrzení se dostáváte do webového prostředí pro správu Proxmox Virtual Environment.

V dalším díle se podíváme jak spojit servery do clusteru.