Proxmox – konfigurace Ceph clusteru

 

Konfigurace Ceph a spuštění instalace.

Nastavení instalace Ceph.

Zahájení instalace.

Po dokončení instalace přejdeme ke konfiguraci komunikace přes síť. Později můžeme nastavení rozšířit.

 

Pro dokončení je potřeba nainstalovat Ceph na ostatní node, nastavit disky, vytvořit Ceph pool.

Nastaveni disku pro OSD

Přidejte další disky na ostatních nodech

Vytvořme pool pro data.

Ceph cluster je vytvořen, pool pro VM také, můžeme začít tvořit virtuální počítače.