Category Archives: HowTo

Proxmox – vytvoření virtuálního počítače a instalace OS s ovladači

 

Vytvoříme první virtuální počítač v prostředí Proxmox Virtual Environment. Na horní liště pomocí tlačítka “Create VM“.

Zadáme jméno, vybereme node na kterém VM poběží, vybereme resource pool. Můžeme vytvořit tag.

V dalším kroku vyberete instalační ISO image a typ operačního systému. Můžete také přidat další jednotku s ovladači VirtIO.

Odkaz na ovladače a stažení: Windows VirtIO Drivers – Proxmox VE

V dalším kroku zadáváme konfiguraci virtuálního počítače, BIOS/UEFI, SCSI řadič, TPM, umístění VM na lokálním, nebo sdíleném Ceph poolu a další volby.

Nastavení disku, nebo více disků.

Podrobné nastavení konfigurace CPU.

Nastavení paměti.

Nastavení sítě a síťové karty, včetně limitace a MTU.

Shrnutí požadavků před vytvořením.

Po vytvoření si můžeme prohlédnout, případně editovat hardware VM a spustit VM s instalací OS.

Pokud jste si vybrali řadič, který OS nezná, musíte zadat cestu na CD s ovladači.

Potvrzení ovladače pro řadič v instalaci Windows 2022

Po instalaci můžete instalovat všechny další ovladače.

Potvrdíte licenční ujednání.

Přehled instalovaných ovladačů.

Zahájení instalace Virtio ovladačů.

Virtuální hardware po instalaci ovladačů.

V dalším dílu se můžeme podívat na základní operace prováděné s VM.

 

Proxmox – konfigurace Ceph clusteru

 

Konfigurace Ceph a spuštění instalace.

Nastavení instalace Ceph.

Zahájení instalace.

Po dokončení instalace přejdeme ke konfiguraci komunikace přes síť. Později můžeme nastavení rozšířit.

 

Pro dokončení je potřeba nainstalovat Ceph na ostatní node, nastavit disky, vytvořit Ceph pool.

Nastaveni disku pro OSD

Přidejte další disky na ostatních nodech

Vytvořme pool pro data.

Ceph cluster je vytvořen, pool pro VM také, můžeme začít tvořit virtuální počítače.

 

Proxmox – konfigurace clusteru

Máme nainstalován jeden server. Přidáme k němu další tři a spojíme je do clusteru.

Vytvoření clusteru, jméno je omezeno na 15 znaků.

Operace dokončena v pořádku.

Pro přidání dalšího nodu, je třeba zobrazit „Join information“ klíč, který zadáme na dalších nodech.

Na nodu prox-02 přidáme server do clusteru pomocí „Join cluster“

Zadejte klíč pro připojení do clusteru získaný na prvním hostu (prox-01).

Zadejte heslo pro spojení s prvním nodem.

Po úspěšném spojení vidíme 2 nody v clusteru a můžeme přidávat další.

Po přidání všech nodů vidíme připravený cluster pro další konfiguraci.

 

Instalujeme Proxmox Virtual Environment

Na stránce Proxmox Virtual Environment – Open-Source Server Virtualization Platform si můžete stáhnout instalační DVD, nebo se podívat jak začít, kde případně najdete odkaz na dokumentaci.

Podívejme se na první krok – instalaci Proxmox Virtual Environment.

Aktuální verze 8.1.2 z February 07, 2024. Soubor proxmox-ve_8.1-2.iso

Úvodní obrazovka instalace.

Licenční ujednání s Perpetual licencí

Výběr instalačního disku. Na fyzických serverech zde můžete použít RAID, nebo ZFS nebo BTRFS s nastavením RAIDu.

Volitelné jsou i velikosti jednotlivých oblastí jako je swapsize, maxroot atd. Proxmox VE Administration Guide

Vyberte si zemi, časovou zónu a typ klávesnice.

V dalším kroku zadejte heslo pro účet root a email pro posílání alertů.

Nastavení sítě vyžaduje vybrat síťovou kartu, zadat název serveru – hostname (FQDN), IP adresu, gateway a DNS server.

V posledním kroku potvrdíte zadané údaje a zahájíte instalaci.

Zahájená instalace vás informuje o průběhu a vykonávaných krocích, instalaci můžete zastavit pomocí tlačítka “Abort”.

Bootovací obrazovka nabízí možnost rozšířených parametrů, nebo testů paměti.

Po startu se zobrazí dialog pro přihlášení do příkazové řádky a odkaz na adresu pro správu přes HTTPS://IP_adresa:8006/

Přihlášení do webového rozhraní Proxmox VE.

Jste varováni, že nemáte platné předplatné pro server.

Po potvrzení se dostáváte do webového prostředí pro správu Proxmox Virtual Environment.

V dalším díle se podíváme jak spojit servery do clusteru.

 

Nastavení vCenter Server 8.0 – základní konfigurace

Po konfiguraci a nastavení VCSA, případně update na aktuální verzi můžeme pokračovat s nastavením vlastního vCenter Server 8.0, nyni ve verzi update1.

Přihlášení do vCenter Server

Začneme přihlášením na adrese https://jmeno_vcenter_server/ui

Po přihlášení se dostaneme na základní obrazovku, kde vidíme informace o verzi, kdy byl proveden update, případně zda proběhla poslední záloha.

Continue reading

Update vCenter Server 8.0

Kontrola verze a zálohy

Před zahájením update vCenter Server 8.0 doporučuji zkontrolovat verzi a zálohu vCenter Server

Průvodce pro update požaduje potvrzení zálohy.

Oficiální zdroj pro případné zájemce
Patching (update) VMware vCenter Server Appliance VCSA and Platform Service Controller PSC through Appliance Management Interface VAMI (84322)

Continue reading

Nastavení zálohování vCenter Server 8.0

Nastavení zálohování vCenter server

Zálohování vCenter server můžeme provádět pomocí několika protokolů – FTPS, HTTPS, SFTP, FTP, NFS, SMB a HTTP.

Na položce “Backup” zvolíme nastavení plánování zálohy pomocí tlačítka “CONFIGURE

Nastavení plánu záloh

Při vytváření plánu záloh zadáváme jako první lokaci kde budeme zálohu umisťovat.

Formát nastaveni: protocol://server-address<:port-number>/folder/subfolder

Continue reading

VMware vSphere 7 – velikost partitions

Ve VMware vSphere se změnila nutná velikost SD karet/USB flash disku pro instalaci na 8 GB, protože se změnila velikost boot bank, kde jsou uloženy ESXi soubory a konfigurace.

ESXi Hardware Requirements
ESXi 7.0 requires a boot disk of at least 8 GB for USB or SD devices, and 32 GB for other device types such as HDD, SSD, or NVMe. A boot device must not be shared between ESXi hosts.

další informace viz:
https://vinfrastructure.it/2020/04/vmware-esxi-7-0-partitions-layout/
https://vinfrastructure.it/2015/05/vmware-esxi-6-0-partitions/ 

 

Co mně zaujalo je, jak se mění (zvětšuje) velikost jednotlivých oddílů v závislosti na velikosti disku. Podle množství instalovaných pluginů může být velikost boot bank pro ESXi důležitá.

Takže si pojďme udělat jednoduchou tabulku

  disk size      
partitions type 4 GB 8GB 16GB 32 GB
1. EFI System 100MB 100MB 100MB 100MB
Free space 1.97MB 1.97MB 1.97MB 1.97MB
5. Basic Data 500MB 500MB 1 GB 4 GB
6. Basic Data 500MB 500MB 1 GB 4 GB
7. VMFSL 2.92GB 6.92GB 13.9GB 23.9GB

Pro velikost 4 a 8 GB jsou datové oblasti 500MB, při 16 GB rostou oblasti na 1 GB a při 32 GB dokonce na 4 GB. Dále nám roste VMFSL oblast, které při instalaci na 1 TB disk zabírá i 119,9 GB. Disk o velikosti128GB je tak plně využit systémem ESXi a není zde možné při defaultní instalaci umístit lokální VMFS datastore.

Po zaplnění VMFSL (119.9GB) vám tak z 1 TB disk (931.51 GB) zbude na VMFS cca 803.51 GB. Znalost velikosti partitons může být důležitá pro design nested ESXi s vytvoření více disků například 32GB disk pro ESXi boot a použití dalších datových disků pro VMFS, nebo VSAN

 

Ukázka rozložení partitions:

4GB                                                8GB

image  image

16GB                                      32GB    

image image

 

128GB                                    1TB disk

imageimage

 

image

Nové školení zdarma: Co je nového ve VMware vSphere 6.5

VMware na svých stránkách nabízí nový kurz zdarma, kde se můžete dozvědět novinky při přechodu na VMware vSphere 6.5.

VMware vSphere: What’s New Fundamentals [V6.0 to V6.5]

Nabízí základní informace o novinkách v osmi kapitolách o celkové délce 90 minut.

 

image

K dispozici jsou i free webcasty věnované VMware vSphere 6.5

https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=48202&ui=www_edu

image

Dva hluboké pohledy na VMware

K dispozici je nyní nově ke stažení  kniha “vSphere 6.5 Host Resources Deep Dive E-Book

Věnuje se podrobně nastavení zdrojů jako je paměť, CPU, síť, storage a podobně.

Mohu jen doporučit ke stažení a pročtení pro osvětlení pojmů a mechanismů, které se při nastavování a využíváni zdrojů ve VMware vSphere používají.

image image

FREE vSphere 6.5 Host Resources Deep Dive E-Book

Autor: Frank Denneman a Niels Hagoort
počet stránek:571

Podobná kniha, kterou doporučuji na svých kurzech, které je již také zdarma je “vSphere HA deepdive 6.x” Tato kniha podrobně vysvětluje jak funguje High Availability (HA) funkce ve VMware clusteru včetně mechanismů, časování a parametrů HA.

 

image 

vSphere HA deepdive 6.x available for free!

Autor: Duncan Epping

Počet stránek: 145