Nastavení vCenter Server 8.0 – VCSA

Přihlášení do VCSA

Po dokončení instalace můžeme provádět základní nastavení VCSA.

Pro připojení použijeme format https://jmeno_vcenter_serveru:5480

Přihlásíme se účtem root, který jsme zadávali při instalaci.

Po přihlášení se nám zobrazí health status a informace o verzi, Build a uptime.

Nastavení přístupu

Nastavení přístupu najdeme na položce “Access”. Je zde možné konfigurovat přihlášení přes SSH, DCUI, Console CLI a zda je spouštěn Bash Shell.

Nastavení synchronizace času

V položce “Time” můžeme nastavit synchronizaci času. Můžeme například použít následující NTP server – europe.pool.ntp.org, cz.pool.ntp.org, tik.cesnet.cz

Nastavení vypršení hesla

V položce “Administration” můžeme nastavovat složitost a vypršení hesla. V základním nastavení heslo vyprší po 90 dnech.

Můžeme provést zmenu nastavení aby heslo nikdy nevypršelo a nebylo nutné provádět reset hesla.

Resetting root password in vCenter Server Appliance 6.5 / 6.7 / 7.x (2147144) (vmware.com)

Pokud měníme nastavení a zvyšujeme počet dní je nutno zadat email pro varování před vypršením hesla. Jako SMTP server bude použito nastaveni vCenter server.

Change the Password and Password Expiration Settings of the Root User (vmware.com)