Konfigurace ESXi – Host Client

Po instalaci a konfigurace ESXI z DCUI se můžeme podívat a přihlásit do ESXi Host Client = HTML klient pro správu ESXi.

Po přihlášení účtem root dostáváme nabídku účastnit se program na zlepšování = Customer Experience Improvement Program (CEIP).

Po jejím zpracování se dostáváme na základní nabídku správy ESXi se seznamem objektů na levé strane, hlavnim pracovním oknem uprostřed a seznamem úloh dole.

Po ukončení všech varovných hlášení se dostáváme k základním informacím o ESXi hostu.

Kromě hlavní nabídky pro správu se můžeme dostat i k dalším možnostem správy přes webové rozhraní.

Zakladní nabídka správy přes UI https://jmeno_serveru/ui

Nabídka konfiguračních souborů a logů https://jmeno_serveru/host

Nabídka práce s datastore https://jmeno_serveru/folder

Práce s objekty (Managed Object Browser) https://jmeno_serveru/mob

Nabídka MOB je v základním režimu zakázána a je potřeba ji povolit.

The Managed Object Browser is disabled by default in vSphere 6.x (2108405) (vmware.com)

To lze nastavit pomocí položky Config.HostAgent.plugins.solo.enableMob v Advanced settings.

Po nastavení dostaneme přístup k Managed Object Browser.

Po seznámení s host klientem může následovat instalace vSphere vCenter Server.