Instalace VMware vCenter Server 8.0

Před vlastní instalaci VMware vCenter Server 8.0 musíme stáhnout instalační DVD pro VMware vCenter Server Appliance (VCSA)

Po stažení stačí kliknout a ve Windows se DVD ISO image připojí jako další virtuální DVD mechanika.

Instalační program nalezneme v adresáři F:\vcsa-ui-installer\win32\installer.exe

Spuštěním tohoto program se dostaneme k nabídce Instalace, Upgrade, Migrace a Restore.

Vybereme si nabídku instalace vCenter Server.

Instalace probíhá ve dvou fázích:

  • Deployment vCenter Server
  • Nastavení vCenter Server

Provedeme souhlas s EULA a pokračujeme dale.

Zadáme adresu ESXi host, nebo vCenter na který budeme instalaci provádět.

Po odsouhlasení certifikátu a jeho otisku můžeme nastavit jméno VM pro vCenter Server a heslo uživatele root.

Na výběr máme instalační velikost VCSA dle počtu hostů, nebo počtu VM. Můžeme zvolit z pěti velikostí a případně zvolit tři diskové velikosti.

Vybereme datastore pro instalaci, případně režim tenkého disku.

Zadáme síťové nastavení: jméno sítě, FQDN, IP adresu, masku sítě, Gateway a DNS servery.

Po kontrole nastavení můžeme spustit první fázi instalace pomocí tlačítka “Finish”.

Je zahájena instalace a konfigurace VCSA.

Po dokončení první faze (cca 10 až 15 minut) můžeme pokračovat konfigurací vCenter server

Druhá faze instalace.

Nastavíme možnosti synchronizace času a přístup přes SSH. Obojí lze změnit po instalaci.

Zadáme SSO domenu, kterou budeme používat a heslo účtu Administrator.

Doporučuji použít jméno domeny vsphere.local aby nám název SSO nekolidoval se jménem Active Directory domeny.

Můžeme se zapojit do CEIP programu, který nám nabízí výhody v možnostech vyhodnocení stavu na základě odeslanych dat.

Po kontrole nastavení můžeme dokončit nastaveni tlačítkem “Finish”.

Před spuštěním konfiguračního procesu jste varováni, že process nemůže být zastaven.

Po potvrzení dojde se spuštení procesu startu služeb a konfigurace VCSA.

Po dokončení se můžeme připojit na adresu vCenter Serveru, nebo na management VCSA.

Adresa pro správu vCenter Server: https://jmeno_vCenter:443

Adresa pro správu VCSA: https://jmeno_vCenter:5480

V další kapitole si ukážeme základní nastavení vCenter Server.